ค้นหา

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านเซอทะ


ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนบ้านเซอทะ (BAN SERTHA SCHOOL)โรงเรียนบ้านเซอทะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2519 โดยนายสมัครผดุงเทศเป็นศึกษาธิการอำเภอขณะนั้น ได้ผลักดันให้เปิดโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น มีนายคำนวณ เที่ยงเพชร เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียน ผู้ปกครองเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง จากหมู่ที่ 2 บ้านเซอทะและหมู่ที่ 3 บ้านเดลอคี มาเข้าเรียน ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ งบประมาณ 150,000 บาท จำนวน 3 ห้องเรียน บ้านพักครู อีก 1 หลัง แบบกรมสามัญ 2 ห้องนอน งบประมาณ 40,000 บาท สร้างบนเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวาปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนแยกเป็นชาย 74 คน หญิง 75 คน รวมเป็น 149 คน มีนายปรีชา อินทรวงษ์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเซอทะที่ตั้งเลขที่95 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ประมาณ 178 กิโลเมตรสภาพทางภูมิศาสตร์โรงเรียนบ้านเซอทะ ตั้งอยู่กลางภูเขา และอยู่ห่างจากชายแดน ไทย-พม่า ประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้มาลาเรียและโรคติดต่ออื่น ประชากรในหมู่บ้านเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงซึ่งมีฐานะยากจนขนาดพื้นที่โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งสิ้น 19 ไร่ 2งาน 75 ตารางวา เป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้ว ตามประกาศของกรมป่าไม้ ฉบับที่ 62 / 2543 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2543


คลังบทความของบล็อก